Tło Suwalszczyzna

Suwalszczyzna

Artykuły

Przejdź na mapę oferta kontakt

W dolinie Czarnej Hańczy

19.03.2017

W dolinie Czarnej Hańczy atrakcji nie zabraknie dla nikogo. To jedna z najpiękniejszych rzek w dorzeczu Niemna, która przepływa przez tereny Polski i Białorusi. Zaczyna swój bieg na terenie Pojezierza Wschodniosuwalskiego, zaś kończy w Hańczy – najgłębszym ze wszystkich polskich jezior. Innym ważnym jeziorem związanym z tą rzeką jest jezioro Wigry. Czarna Hańcza przepływa również przez niezwykle atrakcyjną pod względem przyrodniczym Puszczę Augustowską, znaną z rozległych i niezwykle cennych kompleksów leśnych. Innymi cennymi pod względem przyrodniczym obszarami, przez które na ziemiach polskich przepływa Czarna Hańcza są tereny Wigierskiego Parku Narodowego oraz Suwalskiego Parku Krajobrazowego.

Największą atrakcją związaną z Czarną Hańczą jest jeden z najcenniejszych w Europie zabytków hydrotechniki, czyli Kanał Augustowski. Kanał ten łączy Biebrzę z Niemnem, a jego długość wynosi ponad 100 kilometrów (w tym 80 km na terenie Polski). Sam kanał znany jest z zabytkowych śluz, przy czym w trakcie wędrówki doliną Czarnej Hańczy można zobaczyć śluzy w Tartaku oraz w Kudrynkach.