Tło Suwalszczyzna

Suwalski Park Krajobrazowy

Przejdź na mapę

To najstarszy park krajobrazowy w Polsce. Został utworzony 12 stycznia 1976 r. (na mocy uchwały Nr III/14/76 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Suwałkach). Jego głównym celem jest ochrona krajobrazu polodowcowego. Położony jest na Pojezierzu Północnosuwalskim, które cechują wzniesienia morenowe, wzniesienia kemowe, doliny rzeczne i głazowiska. Aktualna rzeźba terenu Suwalskiego Parku Krajobrazowego powstała w czasie plejstocenu (glacjał) i holocenu (interglacjał). Zajmuje powierzchnię 6284 ha i obfituje w rozległe przestrzenie z jeziorami, lasami, rzekami, łąkami i polami. Obszar parku należy do dorzecza Niemna i jest odwadniany prze Czarną Hańczę i Szeszupę.

Można tu spotkać około 700 gatunków roślin zielnych (44 z nich podlega ochronie całkowitej, a 14 częściowej). Wody Suwalskiego Parku Krajobrazowego zamieszkują 24 gatunki ryb (w tym rzadko spotykane, takie jak koza, głowacz pręgopłetwy, miętus czy węgorz). Spośród 140 gatunków ptaków, natknąć się można na bąka, zimorodka, gągoła, orzechówkę, dzięcioła czarnego czy orlika krzykliwego. Jeśli tu również wielu reprezentantów ssaków, m.in. nietoperze, bobry, wydry, gronostaje, łasice, jenoty czy borsuki.

Na terenie parku zwiedzić możemy również cztery rezerwaty przyrody („Rutka”, „Głazowisko Bachanowo nad Czarną Hańczą”, „Jezioro Hańcza” i „Głazowisko Łopuchowskie”), cztery użytki ekologiczne (jeziora Jeglówek, Szurpiły, Kojle, Perty) oraz piękne pomniki przyrody.

Turyści odwiedzający park powinni obejrzeć też znajdujące się tutaj zabytki historyczne. Do ich dyspozycji oddane zostały m.in.: świątynia Molenna w Wodziłkach, grodzisko obronne Jaćwingów, Stara Hańcza, Kościół w Jeleniewie, drewniana kapliczka w Smolnikach czy Chałupa Klejmonta.

Warte zwiedzenia są również wzniesienia, z których rozciągają się malownicze krajobrazy: Góra Leszczynowa, Góra Zamkowa, Góra Cisowa i Góra Kościelna.

Osoby przebywające w parku mogą się po nim poruszać, korzystając z wielu ścieżek poznawczych („Na Górę Zamkową”, „Wokół jeziora Jaczno”, „ Drzewa i krzewy parku podworskiego w Starej Hańczy”, „Doliną Czarnej Hańczy”, „Porosty”), tras rowerowych („Doliną Czarnej Hańczy z Suwałk do Suwalskiego Parku Krajobrazowego, „Na Górę Zamkową”, „Wokół jeziora Hańcza”, ”czy szlaków pieszych.

Turyści, dzięki „Zielonej Szkole w Turtulu”, przez cały rok mogą korzystać z zajęć edukacyjnych o tematyce przyrodniczej, historycznej i kulturalnej regionu. Jest tu również punkt informacji turystycznej, wypożyczalnia sprzętu turystycznego i miejsca noclegowe. Do dyspozycji zwiedzających są też schroniska młodzieżowe w Jeleniewie, Smolnikach i Błaskowiźnie.

Komentarze

Brak wyników

0.0/5

Liczba ocen: 0